Sound Factory Orchestra

Sound Factory Orchestra to multimedialny projekt, który powstał w 2009 roku na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Zespół został powołany do życia przez dyrygenta i wykładowcę Roberta Kurdybachę.

Repertuar orkiestry Sound Factory to przede wszystkim muzyka najnowsza. Zespół nie ogranicza się tylko do brzmienia tradycyjnego, ale wykonuje także utwory zawierające nowatorskie podejście do aspektu synchronizacji dyrygenta, muzyków i warstwy elektroniki. Wykorzystuje przy tym nowoczesną technologię do przetwarzania muzyki oraz obrazu w czasie wykonywania utworów. Wszystkie te elementy powodują, że koncerty Sound Factory Orchestra stają się multimedialnym widowiskiem, co wyróżnia je na tle innych zespołów.

Misją orkiestry jest promocja i popularyzacja przedsięwzięć dotyczących sztuki współczesnej, przede wszystkim w obszarze muzyki i sztuk wizualnych. SFO w swoich projektach łączy muzykę akustyczną z technologiami, takimi jak: wielokanałowa projekcja dźwięku (do 8.1 włącznie), przetwarzanie muzyki na żywo przy pomocy programów komputerowych (live-electronics), projekcja generatywnych wizualizacji do prezentowanego repertuaru, a także live-video oraz odpowiednio zaprogramowane światło sceniczne.

Sound Factory Orchestra współpracuje z wykonawcami i kompozytorami z Polski, jak i z zagranicy. W ramach współpracy polsko-niemieckiej zespół występował w Goerlitz, Dreźnie, Essen oraz Berlinie,  jednak głównym ośrodkiem działalności Sound Factory Orchestry jest Wrocław.