Fundacja Sztuka Forma istnieje w społecznej i kulturalnej przestrzeni miasta Wrocławia od 2014 roku.

Działalność Fundacji Sztuka Forma obejmuje organizację wydarzeń artystycznych z zakresu muzyki, teatru, sztuk wizualnych oraz mediów elektronicznych przeznaczonych przede wszystkim dla dzieci, w tym również tych z niepełnosprawnościami.

Wykorzystując nowoczesne technologie w obszarze sztuki Fundacja tworzy spektakle przeznaczone dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, m.in. wzroku czy umysłowymi. Każde z wydarzeń jest jednocześnie intermedialną lekcją na temat wybranego instrumentu, pozostając przy tym wyjątkowym widowiskiem, w którym dzieci czynnie uczestniczą wykonując zadania muzyczno-animacyjne.

Skip to content