Sztuka dostępna

W ramach projektu „INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA – DOSTĘPNOŚĆ +” Fundacja Sztuka Forma stworzyła zestaw narzędzi służący poprawie dostępu do sztuki dzieci z niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwoju.

Projekt polegał na stworzeniu metody tworzenia sztuki dla dzieci z niepełnosprawnościami, na którą składają się wypracowanie rozwiązań technologicznych, które ułatwiają dostęp do udziału w wydarzeniu dzieciom ze szczególnymi potrzebami oraz wypracowanie rozwiązań w pracy warsztatowo-artystycznej z dzieckiem z niepełnosprawnością. 

Efektem projektu jest podręcznik Sztuka dostępna, do pobrania pod poniższym linkiem:

W książce dzielimy się naszym doświadczeniem o tworzeniu sztuki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Znajdują się tam m.in.: opis tworzenia wydarzeń artystycznych od strony organizacyjnej, sposoby pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami i zaburzeniami, użycie pomocnej technologii oraz inne cenne wskazówki jak przybliżać do sztuki tych, którzy mają do niej utrudniony dostęp, a jednocześnie tak bardzo potrzebują obcowania z nią.

Zapraszamy również do obejrzenia filmu, na temat realizacji spektaklu intermedialnego dla dzieci z niepełnosprawnościami i zaburzeniami.

25 dzieci z niepełnosprawnością wzrokową, umysłową w stopniu lekkim i umiarkowanym, zespołem Downa oraz ze spektrum autyzmu wzięły udział w przedstawieniu Róża wiatrów oraz opisały w formie ankiet swoje wrażenia z obecności na tym wydarzeniu. To pozwoliło nam zbadać jak udział w spektaklu tworzonym według metody stworzonej specjalnie na potrzeby osób, których postrzeganie rzeczywistości jest szczególne, wpływa na młodego odbiorcę.

Partnerem projektu jest Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych.


Realizacja projektu dokonuje się we współpracy z Inkubator Wielkich Jutra – Dostępność +.
Skip to content