Sztuka dostępna

W ramach projektu “INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA – DOSTĘPNOŚĆ +” Fundacja Sztuka Forma tworzy zestaw narzędzi służący poprawie dostępu do sztuki dzieci z niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwoju.

Projekt polega na stworzeniu metody tworzenia sztuki dla dzieci z niepełnosprawnościami, na którą składać się będzie wypracowanie rozwiązań technologicznych, które ułatwiają dostęp do udziału w wydarzeniu dzieciom ze szczególnymi potrzebami oraz wypracowanie rozwiązań w pracy warsztatowo-artystycznej z dzieckiem z niepełnosprawnością. Odbywać się to będzie poprzez stworzenie metodyki w formie podręcznika Sztuka dostępna oraz poprzez realizowanie sztuki dla dzieci z niepełnosprawnościami. 

W książce dzielimy się naszym doświadczeniem o tworzeniu sztuki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Znalazły się tam m.in.: opis tworzenia wydarzeń artystycznych od strony organizacyjnej, sposoby pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami i zaburzeniami, użycie pomocnej technologii oraz inne cenne wskazówki jak przybliżać do sztuki tych, którzy mają do niej utrudniony dostęp, a jednocześnie tak bardzo potrzebują obcowania z nią.

Wiedza zawarta w podręczniku testowana jest w praktyce podczas pokazów spektakli intermedialnych Róża wiatrów.

25 dzieci z niepełnosprawnością wzrokową, umysłową w stopniu lekkim i umiarkowanym, zespołem Downa oraz ze spektrum autyzmu wezmą udział w przedstawieniu oraz wraz z rodzicami i opiekunami opiszą w formie ankiet swoje wrażenia z obecności na tym wydarzeniu. To pozwoli nam zbadać jak udział w spektaklu tworzonym według metody stworzonej specjalnie na potrzeby osób, których postrzeganie rzeczywistości jest szczególne, wpływa na młodego odbiorcę.

Spektakle odbywają się w Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Prądzyńskiego 39a, w dniach 06.10 i 07.10.2020.
Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny dla uczestników.

Partnerem projektu jest Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych.


Realizacja projektu dokonuje się we współpracy z Inkubator Wielkich Jutra – Dostępność +.